Verschil tussen diakens en de ouderlingenDiakenen vs Elders

De meeste don 'weet dat een oudste en diaken twee personen of kantoren. Velen veronderstellen dat zij hetzelfde of het verschil is niet significant. Wel moet worden erkend dat deze twee bureaus speciaal aangewezen door God, omdat zijn kerk moet worden toegediend of beheerd door verschillende personen met verschillende geschenken, specialisaties en vaardigheden.

Men kan worden beschouwd als een ouderling als hij geestelijk volwassen. Dit betekent dat hij is opgevoed of verhoogd met het oog op het dienen van de Heer. Dit betekent niet, echter, dat als iemand is al oud genoeg is, zoals in zijn 50 of 60, dat hij onmiddellijk gekwalificeerd om een ​​ouderling worden. Deze personen moeten zijn als de apostelen en profeten, die een jarenlange ervaring in de geestelijke bediening te hebben.

Elders zijn de opzichters van de kerk. De term 'oudere' is gerelateerd aan het Griekse woord 'episkopos' die verwijst naar het kantoor van de bisschop en de persoon die dit ambt. Zij zijn belast met het ondersteunen, bemoedigend, en het begeleiden van de onderste kantoor van de diakenen.

Diakenen zijn verantwoordelijk voor het assisteren van de predikant door het voeren van de minder bedeelden, de overname van het kerkgebouw, de distributie van goederen, en zelfs in het helpen omgaan met de weduwen. Hun aanwezigheid geeft tijd voor de pastor aan andere activiteiten, zoals bidden en vasten te doen. De laatste waren degenen die nieuwe diakens van de kerk in het algemeen benoemd. Diakenen zijn de dienaren van de kerk. Ze zijn geroepen te voorschijn voor geestelijke service.In het geschrift der Handelingen, Paul benoemd tot nieuwe predikanten naar de kerk te overzien. Met name in hoofdstuk 6 vers 2, wordt vermeld dat 'En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot hen en zei: het is niet reden dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen.' De term 'dienen' wordt gebruikt met speciale aandacht voor 'diakonos.' Het is een Grieks woord dat 'ober of verzorger', waarop de titel 'diaken' is afgeleid betekent.

In 1 Timotheüs hoofdstuk 3, hebben de kwalificaties van ofwel de ouderling of diaken niet varieert veel, omdat het noemt meer op het karakter kwalificaties in plaats van de rol beschrijvingen. De twee (ouderling of diaken) eerbiedig moeten zijn, hebben een rein geweten, heilig, gastvrij, trouw aan het woord, en niet sterk verbonden met geld en wijn.

Overzicht:

1. De kantoren van de ouderling en diaken zijn twee aparte entiteiten.
2. Pastors benoemen oudsten terwijl oudsten aanstellen diakenen.